سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مجازی حوزه خواهران 
محقق 
 
 
بازنگری متون درسی  
همکاری 
مدرسه المهدی 
استاد مشاور  
 
 
تربیتی  
همکاری 
دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها 
مبلغ  
 
 
تبلیغ دانشگاهی  
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اصول 
تدریس 
دانشگاه بوعلی همدان  
مدرس  
1393/11/10 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی قرآن وتفسیر نهج البلاغه