تقلید یا تذکار ؟
25 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان✅از جمله اشتباهات در شناخت مفاهیم واصطلاحات عدم دقّت در تطبیق دادن عناوین ومفاهیم بر مصادیق واقعی وبه کار گیری نادرست آنهاست به عنوان مثال دو مفهوم غبطه وحسد در  اخلاق  وجود دارند که اوّلی خصیصه ای مثبت  و دوّمی منفی است 
اما برخی مواقع این دو دقیق به کار گرفته نمی شود غبطه آرزوی کمال دیگری برای خود است  بدون خواستن سلب آن کمال از آن فرد اما درحسد آرزوی سلب نعمت از دیگران می شود 

✅دو اصطلاح دیگر که بیشتر مواقع مورد غفلت قرار می گیرند ونا بجا به کار گرفته می شوند دو عنوان تذکار وتقلید است که به خاطر شباهت های ظاهری در تشخیص مصداق اشتباه می کنیم 
انسان گاهی عملی از دیگری می بیند ودوست دارد آن را انجام دهد واین نه به خاطر تقلید که ناشی از تذکّر وتذکار  است یعنی عمل آن فرد یک نیکی وکمالی را به انسان متذکّر می شود وآدمی یاد آن عمل می افتد وبه انجامش راغب می شود واین تقلید نیست
 مثل این که  در وسط میهمانی و اثنای گفتگو های گرم  یک نفر برای نماز اوّل وقت مجلس را ترک می کند این یاد آور فضیلتی است که اقتدای به آن تقلید نیست بلکه عمل به تذّکر است  به بیان دیگر در تذکّر انسان چیز جدید را با صرف دیدن فرا نمی گیرد بلکه دانسته ها ی قبلی یا ادراکات فطری وعقلی او برایش یاد آوری می شود لذا تذکّر ریشه در علم دارد امّا در تقلید آدمی چیزی را که بلد نیست به صرف پیروی از دیگری انجام می دهد 

✅ قرآن بر تذکّر وتذکار بسیار تاکید می کند  وآن را مایه منفعت برای مومنان می داند 
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 
ﻭ یاد آور ﺯﻳﺮﺍ یاد آوری  ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺳﻮﺩ ﻣﻰ  ﺩﻫﺪ (ذاریات /٥٥) 
امابر تقلید قید ها می زند که مهم ترین آن قید علم وآگاهی است 
وَلَا تَقْف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 
ﻭ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻠﻢ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻜﻦ ﺯﻳﺮﺍ ﮔﻮﺵ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻝ  ﻣﻮﺭﺩِ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪ .(اسراء /٣٦) 

✅لذا در تشخیص ها باید دقیق باشیم وموارد تذکار و تذکّر ویاد آوری  را به اسم تقلید کنار نزنیم  و به اسم تذکّر نیز تقلید نکنیم ومهمّ ترین شاخص دراین باره علم وآگاهی است امروز به مدد فراگیری رسانه ها وشبکه های مجازی افراد بسیار در دام تقلید می افتند وطوطی وار القائات دیگران را تکرار وتکثیر و فروارد می کنند و  بسیاری نیز از ترس تقلید از تذکّر ویادآوری برای خود ودیگران  باز می مانند  وتوجّه به تفاوت وتمایز این دو روشنگر راه می تواند باشد 
✅شاخصه دیگر در تمایز تقلید وتذکار  اخلاق است به این معنا که اگر عمل یا گفته دیگری را تکرار کردیم ودر روند این تکرار ها احساس پیشرفت اخلاقی داشتیم  یعنی  از دروغ وتهمت و حقّ کشی وامثال آن  دورتر گشتیم بدانیم که اهل تذکّر بوده ایم که  قرآن نیز در آیه مورد اشاره ثمره  تذکّر را نفع  دانست  ومهم ترین نفع نفع روحی وخلقی است  امّا اگر به عکس شد و در تکرار ها بی توجه به آبروی افراد ومصّر د ر اتهام زنی وامثال آن بودیم  بدانیم مقلّد بوده ایم وتنزّل اخلاق در جامعه خصوصا فضای رسانه ها نشان از غلبه تقلید  جاهلانه بر تذکار وتذکّر دارد ولذا باید دقّت کنیم که اگر  کارهای دیگران را تکرار یا تکثیر می کنیم از جنس تذکّر باشد نه تقلید