تفقه وتفکر
55 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روش تدریس فقه درحوزه های علمیه باید متناسب با هدف اصلی آن یعنی مجتهد پروری باشد وروش های فعلی تناسب جندان با آن غایت متعالی ندارند ولذا محتاج تجدید نظر جدی درمحتوا وروش ها هستیم واولویت اول تقسیم بندی تحصیل فقه براساس متد تفکردر سه مرحله فهم محوری نقد مداری وخلاقیت محوری است که درهر مرحله متناسب با آن باید محتوا وروشها اتخاذ شوند اجتهاد ،فقه ،آموزش ،نقد ،فهم ،خلاقیت