حقیقت برتر از مصلحت
54 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی سیره سیاسی حضرت علی علیه السلام ویافتن نقاط کلیدی درآن راهگشای علمی وعملی جامعه دینی است درسیاست امام برخلاف سیاست ورزی های معمول همواره حقیقت فراتر از مصلحت می نشیند وحق قربانی مصلحت اندیشی نمی شود دراین زمینه تکیعه وتاکید بر اخلاق وعدالت حتی با مخالف ودشمن ،اهمیت راه وروش درکنار هدف از جمله نشانه های این حق محوری است امام علی ، سیاست ، اخلاق ،راه